Ovarian cancer on x ray

Aceste proceduri sunt utile în diagnosticul bolilor concurente și în evaluarea dimensiunea rinichilor.

This field will continue to evolve as improvements develop in the diagnosis and treatment of arthritis and related conditions. Acest câmp va continua să evolueze ca îmbunătăţiri dezvolta în diagnosticul şi tratamentul poliartritei şi condiţiile aferente.

Electroencephalographic examination is appropri- ate in the diagnosis of epilepsies in the early stages.

ovarian cancer on x ray

Examenul electroencefalografic este unul oportun în diagnosticarea epilepsiilor la etapele timpurii. In dogs, special fungal stains may aid in the diagnosis, but a negative finding does not rule out the disease.

Traducere "in the diagnosis" în română

La câini, Petele speciale fungice pot fi de ajutor în diagnosticareadar o constatare negativă nu exclude boala. Doctors may use radiologic imaging techniques including Doppler ultrasound, and angiography to aid in the diagnosis of peripheral artery disease.

Medicii pot utiliza tehnici de imagistica radiologic, inclusiv ecografia Doppler, angiografia şi pentru a ajuta la diagnosticarea bolii arteriale periferice. Fecal samples, blood chemical profiles, urinalysis and electrolyte panels can help in the diagnosis, as well. Probe de fecale, chimice din sange profile, Panouri sumar de urina si de electrolit poate ajuta la diagnosticareaprecum și. Radiographic studies, including X-ray or ultrasound imaging, may help in the diagnosis of esophagitis.

Studiile radiografice, inclusiv X-ray sau imagistica cu ultrasunete, poate ajuta în diagnosticul de esofagita. Blood gas analysis is also very useful in the ovarian cancer on x ray of metabolic alkalosis.

The utility of immunohistochemistry in the diagnosis of ovarian carcinoma

Analiza gazelor sanguine este, de asemenea, foarte util în diagnosticul de alcaloză metabolică. Art therapy represents a valuable method in the diagnosis of the emotional disorders of the child.

Art-terapia reprezintă o metodă valoroasă în diagnosticul tulburărilor emoţionale ale copilului. It is used in the diagnosis of rheumatoid arthritis when evaluating patients with unexplained joint inflammation. Acesta este utilizat în diagnosticul de artrita reumatoida atunci când evaluarea pacientilor cu inflamatii articulare inexplicabile.

Cancer prevention through screening programs

LPA or GeneXpert in the diagnosis of multidrug-resistant tuberculosis LPA sau GeneXpert în diagnosticul tuberculozei chimiorezistente These eleven criteria used in the diagnosis of systemic lupus erythematosus are: Aceste unsprezece criterii folosite în diagnosticarea lupusului eritematos ovarian cancer on x ray sunt: Ultrasound is also a valuable tool in the diagnosis of adenocarcinoma of the gastrointestinal tract.

Ecografia este, de asemenea, un instrument valoros în diagnosticul de adenocarcinom ovarian cancer on x ray tractul gastro-intestinal. The first step in the diagnosis of rheumatoid arthritis is a meeting between the doctor and the patient.

Primul pas în diagnosticul de artrita hpv skin discoloration este o întâlnire între medic şi pacient.

ovarian cancer on x ray

The HLA-B27 gene marker blood test can be helpful, especially in the diagnosis of patients with spine disease. HLA-B27 marker gena test de sânge poate fi de ajutor, în special în diagnosticul pacienţilor cu boli coloanei vertebrale. Radiographic studies of the affected bone will also reveal valuable information to help your veterinarian in the diagnosis of this tumor.

Studiile radiografice ale osului afectat va dezvălui, de asemenea, informații valoroase pentru a ajuta medicul veterinar în diagnosticul acestei tumori.

Providing a detailed history of your dog's health and its lifestyle leading up to the onset of the symptoms will assist your veterinarian in the diagnosis. Asigurarea unui istoric detaliat al sanatatii cainelui si stilul de viata care duce până la debutul simptomelor va asista medicul veterinar în diagnosticul.

However, they may occasionally help the ovarian cancer on x ray rule out or confirm a specific allergen that might be considered important in the diagnosis. However, acestea pot ajuta ocazional regula doctor sau alergen coTotuşi specifice care ar putea fi considerat important în diagnosticul. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

hpv virus yleisyys cancer de colon y kalanchoe

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: ms.

  • The purpose of this paper is to quantify the in­ci­dence of different histological types of ovarian tumors and to demonstrate the clinical importance of an effective screening program, considering the paucisymptomatic na­ture of this pathology.
  • The benefits are certain in some cases: life years gained for those with curable disease, avoidance of morbidity, reassurance that the disease is at a very early stage, avoiding expenses of treatment for advanced cancers and extra years of productivity.
  • Prevenirea cancerului prin intermediul unor programe de screening

Propune un exemplu.