Sinonimele și antonimele premenopausal în dicționarul de sinonime Engleză

Uterine cancer bladder symptoms

  • Оставался последний номер.

  • Dyspareunia - Women's Health Issues - MSD Manual Consumer Version

Apasă pentru a vedea definiția originală «premenopausal» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

hpv/humanes papilloma virus

Menopauza este de obicei o schimbare naturală; aceasta se întâmplă de obicei la femeile aflate în mijlocul vieții, în timpul anilor '40 sau 50 de ani, semnând sfârșitul fazei fertile a vieții unei femei.

Menopauza este definită în mod obișnuit de starea uterului și absența fluxului menstrual sau a "perioadelor", dar poate fi definită mai precis ca încetarea definitivă a funcțiilor primare ale ovarelor.

detoxifiere stelian fulga metastatic cancer blogs

Ceea ce încetează este maturarea și eliberarea ovulelor și eliberarea hormonilor care determină atât acumularea mucoasei uterine cât și eliberarea ulterioară a mucoasei uterine. Tranziția de la o stare de reproducere la o stare non-reproductivă nu este în mod normal bruscă sau abruptă, are nematode în mai mulți ani și este o consecință a îmbătrânirii biologice. Pentru unele femei, în timpul anilor de tranziție, semnele și efectele însoțitoare pot fi destul de puternice pentru a le perturba în mod semnificativ activitățile zilnice și sentimentul de bunăstare.

În aceste cazuri pot fi încercate diverse tratamente diferite. Din punct de vedere medical, data menopauzei este a doua zi după finalizarea episodului final al fluxului menstrual.

Menopause is the cessation of a woman's reproductive ability, the opposite of menarche. Menopause is usually a natural change; it typically occurs in women in midlife, during their late 40s or early 50s, signalling the end of the fertile phase of a woman's life.

Menopause is commonly defined by the state of the uterus and the absence of menstrual flow or "periods", but it can instead be more accurately defined as the permanent cessation of the primary functions of the ovaries.

Înțelesul "premenopausal" în dicționarul Engleză

What ceases is the ripening and release of ova and the release of hormones that cause both the build-up of the uterine lining, and the subsequent shedding of the uterine lining. The transition from a potentially reproductive to a non-reproductive state is normally not sudden or abrupt, occurs over a number of years, and is a consequence of biological aging.

uterine cancer bladder symptoms hpv throat cancer in males

For some women, during the transition years the accompanying uterine cancer bladder symptoms and effects can be powerful enough uterine cancer bladder symptoms significantly disrupt their daily activities and sense of well-being. In those cases various different treatments can be tried.

Medically speaking, the date of menopause is the day after the final episode of menstrual flow finishes.

Dyspareunia is pain when sexual intercourse or other sexual activity that involves penetration is attempted or pain during these activities. The pain may be superficial or deep. It may result from vaginal dryness or disorders of the genital organs. The diagnosis is based on symptoms and a pelvic examination.

Definiția premenopausal în dicționarul Engleză Definiția premenopauzei în dicționar se face înainte de menopauză. The uterine cancer bladder symptoms of premenopausal in the dictionary is occurring before menopause.

gastric cancer treatment ppt cancer cerebral oms