Traducere "oncogene" în engleză

Hpv tumor suppressor genes

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

virus papiloma besos

Traducere "oncogenei" în hpv tumor hpv tumor suppressor genes genes Alte traduceri Produsul proteic al proto- oncogenei KRAS omologul oncogenei virale de tip 2 a sarcomului Kirsten la şobolan are un rol central în transducţia semnalului RFCE în aval. Propune un exemplu Alte rezultate The semnale proaste în roșu sunt primite de către noastre oncogene care să promoveze creșterea tumorii și agresivitatea.

The bad signals in red are received by our oncogenes which promote tumor growth and aggressiveness. Acesta cuprinde unele caracteristici puternice împotriva cancerului, care averts mutatii in oncogene.

It comprises of some powerful anticancer features that averts mutations in the oncogenes.

Involvement of Human Papillomavirus genome in oncogenesis of cervical cancer

De acolo, rezultă că în mod direct nostru celulele normale sanatoase crea expresia optimă a genelor noastre supresoare tumorale si oncogene. From there, it follows directly that our healthy normal cells create optimal expression of our tumor suppressor genes and oncogenes. Pentru proto-oncogene, o mutaţie în una dintre copiile genei poate fi suficientă pentru a conduce la dezvoltarea cancerului.

For proto-oncogenesa mutation in one copy of the gene can be enough to drive cancer development.

Tumor suppressors - Biomolecules - MCAT - Khan Academy

De aceea, se consideră că nu sunt necesare studii intraductal papilloma discharge privind efectele oncogene sau mutagene, mai ales la specii heterologe. Therefore experimental studies on tumorigenic or mutagenic effects - particularly in heterologous species - are not considered necessary.

Dis Markers ; Mineral bone disorders MBDs constitute a hallmark of CKD, and alongside cardiovascular complications, they underlie a poor prognosis for these patients.

Unele gene care ajută celulele să crească, se divid, sau trăiesc mai mult, sunt numite oncogene. Certain genes that help cells grow, divide, or live longer are called oncogenes. Rats appear to be particularly sensitive to oncogenic hpv tumor suppressor genes of TMZ, with the occurrence of first tumours within 3 months of initiating dosing.

In addition to tobacco and alcohol abuse, certain viruses have been associated with squamous cell carcinoma SCC of the head and neck, causing alterations in DNA. It has been demonstrated that the human papil­loma­virus HPV type 16, a subtype of the human pa­pil­loma­virus, is present in the oropharyngeal carcinomas of non-smokers patients inclusive.

When these genes acquire mutations that either make the proteins continually active or lead to the gene's activity not being regulated anymore, they become oncogenespromoting uncontrolled cell growth and division.

Deoarece fructele de avocado conțin și acid oleic, acestea ar putea avea proprietăți potențial de protecție anti-oncogene, deși mai mult de cercetare trebuie facut pentru a dovedi acest link. Since avocados also contain oleic acid, they could have hpv tumor suppressor genes protective anti-oncogenic properties, though more research needs to be done hpv tumor suppressor genes prove this link.

Pe de altă parte, oncogene un exemplu bine-cunoscut fiind Myc poate deveni hiperactiva, promovarea creșterii economice maligne, chiar transformarea de limfom folicular.

Traducere "oncogene" în engleză

On the other hand, oncogenes a well-known example being Myc can become overactive, promoting malignant growth, even transformation of follicular lymphoma. Used in conjunction with appropriate questions, this article can be used as a comprehension hpv tumor suppressor genes with plenty of opportunity for further web-based investigations into mutations, oncogenestypes of cancers, cancer treatments and telomeres.

Pur și simplu pune, nivelul de exprimare a doua tipuri de gene conduce procesul malign - gene supresoare tumorale băieții buni și oncogene băieții răi. Simply put, the expression level hpv tumor suppressor genes two types of genes drive the malignant process - tumor suppressor genes the good guys and oncogenes the bad guys. Alte tipuri oncogene de HPV pot de asemenea determina apariţia cancerului cervical şi de aceea screening- ul periodic cervical are o importanţă critică şi trebuie făcut în acord cu recomandările locale.

heroina dezintoxicare

Other oncogenic HPV types can also cause cervical cancer and therefore routine cervical screening remains critically important and should follow local recommendations. Când cineva are cancer, are nivele mari de oncogene activate, cu multe gene inhibitoare de tumori, inactivate.

Rats appear to be particularly sensitive to oncogenic effects of TMZ, with the occurrence of first tumours within 3 months of initiating dosing. The bad signals in red are received by our oncogenes which promote tumor growth and aggressiveness. Acesta cuprinde unele caracteristici puternice împotriva cancerului, care averts mutatii in oncogene. It comprises of some powerful anticancer features that averts mutations in the oncogenes. De acolo, rezultă că în mod direct nostru celulele normale sanatoase crea expresia optimă a genelor noastre supresoare tumorale si oncogene.

When someone has cancer, they have a higher level of oncogenes switched on, with mortality rate of schistosomiasis higher level tumor suppressor hpv tumor suppressor genes switched off.

Scopul este de a instrui organismul, atât de a reporni genele inhibitive, cât și de a inactiva cât mai multe oncogene, posibil. The goal is to tell the body to both switch back on the tumor suppressor genes, and turn off as many oncogenes as possible.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

condyloma acuminata base

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple Rezultate: Exacte: 1.

inverted papillomas and benign nonneoplastic lesions of the nasal cavity

Timp de răspuns: 32 ms.